Hadith

Kurasa hii inatoa mafunzo ya somo la hadith. Mafunzo hayo yatagawika seheme kuu mbili nazo ni sayansi ya hadith na hadith zenyewe. Tunatarajia masomaji watanufaika na sehemu hii ya blogi inshallah.

Sayansi ya Hadith